Doe de WijZijnBeersel Stemtest

Resultaten

Fantastisch. U zit helemaal op de lijn van WijZijnBeersel. Lees ons volledig programma hier.

Wij verschillen hier en daar van mening. Je kan ons volledig programma hier vinden.

#1. Hoe parkeren wij in de toekomst aan De Meent?

Uit een eerste studie die het huidig gemeentebestuur liet opmaken blijkt dat zo’n parkeertoren ruim 6M € kost.

Volgende vraag

#2. Wat met de recyclage van ons glas?

Tijdens de vorige legislatuur had de bevoegde schepen (Veerle Leroy) samen met de bevoegde diensten al een inventaris opgemaakt van mogelijke locaties voor ondergrondse glasbollen. Nu blijkt dat er tijdens deze legislatuur tot op heden nog altijd geen enkel initiatief genomen werd tot plaatsing van ondergrondse glasbollen, dixit bevoegde schepen Jos Savenberg.

Volgende vraag

#3. Voor welk Beersel kies jij?

WijZijnBeersel kiest voor een warme inclusieve samenleving. We hebben oog voor de spanningen die diversiteit met zich meebrengt. Het thuisgevoel maken we zélf, door respectvol te zijn, contact te houden met de buren en zorg te dragen voor onze wijk. We omarmen de verschillende culturen en vragen iedereen deel te nemen aan onze samenleving. Wij ondersteunen anderstaligen om stapsgewijs Nederlands te leren. We hebben bijzondere aandacht voor digitale inclusie.

Volgende vraag

#4. Welk soort bedrijven willen wij op onze industrieterreinen?

Onze bedrijfsterreinen worden vandaag voornamelijk gebruikt voor overslag, distributie en transport met alle overlast van dien. Nieuwe activiteiten ontwikkelen moet dan ook een voortdurende zorg worden van het gemeentebestuur. Hierbij wil WijZijnBeersel meer focus leggen op (nieuwe) innoverende, duurzame en ook maakbedrijven. Vlaanderen heeft een bloeiende startup cultuur en elk innovatief/disruptief bedrijf dat we naar Beersel kunnen halen zal in de toekomst nog een grotere impact maken op de lokale tewerkstelling en economie.

Volgende vraag

#5. Wat met de landbouw in Beersel?

Wij geven onze boeren, de belangrijkste partners  in het beheer van ons platteland, kansen om af te stappen van de industriële monocultuurbouw en zich te richten op lokale, duurzame landbouw. Beersel is nog rijk aan kleinschalige landbouwbedrijven. Het is net die vorm van landbouw die belangrijk is voor de toekomst.

Wij kiezen voor een kleinschaligere landbouw met minder pesticiden die gericht is op kwaliteitsvolle producten, liefst voor de lokale markt. Een landbouw waar de winst gaat naar de boer, en niet naar de grootwarenhuizen en de landbouwindustrie. Een landbouw, waar de boer weer meester wordt van zijn akkers en weiden, en waar de boer weer gewaardeerd wordt voor zijn unieke bijdrage tot het landelijke karakter van onze gemeente. We ondersteunen de boeren om een lokale afzetmarkt op te zetten.

#6. Hoe wil jij de school voor jouw kinderen kiezen?

Het is absurd dat ouders bij de schoolpoort moeten kamperen om hun kind zo snel mogelijk in te kunnen schrijven. Daarom zijn we voor het centraal aanmeldingssysteem dat zo veel mogelijk leerlingen een plaats geeft in de school van hun voorkeur en waarbij nabijheid een bepalende factor is.

#7. Mogen er in Beersel nog sociale woningen bijkomen?

WijZijnBeersel is voorstander van kleinschalige sociale woningbouw die gespreid wordt over de verschillende deelgemeentes waarbij de inplanting gebeurt in de buurt van diensten, onderwijs en openbaar vervoer.

Einde