Zachte weggebruiker eerst

Het STOP-principe waarbij de prioriteit eerst naar Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas naar Personenwagens gaat.

Dure sportzalen

Sportzalen huren is in Beersel dubbel zo duur als in de ons omliggende gemeentes

Jeugdraad 2.0

Om de jeugdraad dynamischer en efficiënter te maken, willen wij ze openstellen voor de gehele Beerselse jeugd. Niet enkel afgevaardigden van de jeugdverenigingen, maar ook jongeren tussen 12 en 17 jaar oud worden uitgenodigd.

30.000 bomen planten

Wij engageren ons om tijdens de volgende legislatuur voor elke inwoner één bijkomende boom te planten zodat wij onze kinderen en kleinkinderen het voorrecht geven hun leven uit te bouwen in een nog groenere en mooiere gemeente.

Eén villa = twee betaalbare woningen

Wij stimuleren ‘Samenhuizen’ en willen daarom dat  alle geldende verkavelings- en bouwvoorschriften worden geanalyseerd om na te gaan of deze voorschriften bouwen of verbouwen volgens de noden van de 21ste eeuw nog toelaten.

Wijkbudgetten

We voorzien een participatief budget zodat een buurt of wijk zelf actief aan de slag kan gaan en eigen projecten kan realiseren: projecten rond vergroening, verkeersveiligheid, inrichten van de openbare ruimte, …